Μελέτη

Η εταιρία ΑΝΕΛΚΥΣΗ Lift αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την μελέτη οποιουδήποτε συστήματος ανελκυστήρα ή άλλου ανυψωτικού μηχανισμού. Ειδικευμένος πτυχιούχος μηχανικός της εταιρίας μας θα έρθει στο χώρο που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση του ανελκυστήρα ή του ανυψωτικού μηχανισμού και αφού μελετήσει τα δεδομένα και τις ανάγκες του κτιρίου θα μετρήσει και θα αποτυπώσει τις πραγματικές του χώρου. Η μελέτη και ο σχεδιασμός γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

Κατόπιν, στο χώρο του γραφείου της εταιρίας μας ο ίδιος μηχανικός συνθέτει την τελική μελέτη βρίσκοντας την καλύτερη δυνατή λύση για την κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανήματος αλλά και άλλες εξίσου καλές λύσεις, ανάλογα και με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το τμήμα πωλήσεων συντάσσει την προσφορά και την παραδίδει στον πελάτη, ο οποίος για τυχόν διευκρινίσεις θα επικοινωνεί απευθείας με τον συγκεκριμένο μηχανικό που έκανε την αυτοψία και την τεχνική μελέτη. Κατά την ανάληψη του έργου ο ίδιος μηχανικός θα αναλάβει την ευθύνη για την ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωση της εγκατάστασης του συγκεκριμένου έργου. Προτείνουμε στους πελάτες μας μηχανικούς -κατασκευαστές αλλά πολύ περισσότερο στους ιδιώτες- να συμβουλεύονται τους μηχανικούς της εταιρίας μας ακόμα και πριν την έναρξη του έργου. Οι πληροφορίες και οι κατευθύνσεις που θα δοθούν θα είναι πολύτιμες για την αποφυγή κατασκευαστικών σφαλμάτων.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα