Εγκαταστάσεις Νέων Ανελκυστήρων

Αφού ανατεθεί το έργο της εγκατάστασης στην εταιρία μας, ο ίδιος μηχανικός που είχε κάνει την αρχική μελέτη επισκέπτεται ξανά το χώρο του έργου και μετράει με ακρίβεια εκατοστού. Επόμενο στάδιο είναι η παραγγελία και η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων και υλικών που χρειάζονται για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα