Ανυψωτικοί Μηχανισμοί

Είναι ανυψωτικοί μηχανισμοί που έχουν σκοπό την κάθετη μεταφορά φορτίων χωρίς την συνοδεία ατόμων και είναι σχετικά μικρής ταχύτητας. Αποτελούνται από υδραυλικό μηχανισμό ο οποίος μετακινεί κάθετα μια πλατφόρμα πάνω στην οποία τοποθετείται το μεταφερόμενο φορτίο. Τοποθετούνται στο χώρο που διαμορφώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και να αποκλείεται η κίνηση του αν κάποιο από αυτά παύει να υφίστανται.

Είναι ιδανικός για βιοτεχνίες, αποθήκες, αρτοποιεία και γενικά όπου χρεάζεται κάθετη μετακίνηση φορτίων, χωρίς την συνοδεία τόμων.Οι μηχανισμοί αυτοί κατασκευάζονται για:

  • Ωφέλιμο φορτίο έως1.500kg
  • Διαδρομή πλατφόρμας έως 11,5 μέτρα
  • Ταχύτητα έως 0,15 m/sec
  • Διαστάσεις πλατφόρμας έως 1,6 * 2 m

Οι μηχανισμοί αυτοί διαθέτουν πιστοποιητικό εξέτασης σύμφωνα με την οδηγία 98/37/ EC .

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα