Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Στο χώρο της εγκατάστασης χρησιμοποιούμε πάντα δικές μας σκαλωσιές, τα κατάλληλα μηχανήματα και δίνουμε τον χρόνο στο προσωπικό που εγκαθιστά τον ανελκυστήρα έτσι ώστε να εργαστεί με γνώμονα την όχι βεβιασμένη αλλά σωστή, μελετημένη και ποιοτική εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Η εταιρία ΑΝΕΛΚΥΣΗLIFT είναι πολύ τυπική στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος κάθε έργου και διατηρεί επιμελώς σε αρχείο όλα τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα από την φάση του σχεδιασμού έως την αποπεράτωση του.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα