Ανελκυστήρες γραφείων και πολυώροφων κτηρίων

Η εταιρία μας ανάλογα με το είδος του κτιρίου, την χρήση, την αναμενόμενη κίνηση, τον αριθμό των ανελκυστήρων και το ωφέλιμο φορτίο του κάθε ανελκυστήρα μελετά και προτείνει τον κατάλληλο ανελκυστήρα (μηχανικό ή υδραυλικό) που πρέπει να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο κτίριο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων αυτών είναι οι υψηλές ταχύτητες κίνησής τους, και οι σύγχρονοι αυτοματισμοί, όταν πρόκειται για πάνω από έναν ανελκυστήρα, που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε αφενός μεν να εξυπηρετούν αμέσως τους χρήστες που θα καλέσουν τον ανελκυστήρα, αφετέρου να μην κάνουν άσκοπες διαδρομές μειώνοντας έτσι και το κόστος λειτουργίας τους αλλά και την φθορά των εξαρτημάτων τους. Χαρακτηρίζονται δε από υψηλής τεχνολογίας κινητήρες οι οποίοι αντέχουν σε ατέλειωτες εκκινήσεις και μεταβολές της ταχύτητάς τους κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Όλα, γενικά, τα εξαρτήματα αυτών των ανελκυστήρων είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν μεγάλες καταπονήσεις και πολύ συχνή χρήση, έτσι ώστε η μακροζωία των ανελκυστήρων αυτών να μην υστερεί της ζωής των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε κτήρια κατοικιών με φυσιολογική κίνηση.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα