Ανελκυστήρες Αυτοκινήτων

Μια άλλη κατηγορία ανελκυστήρων στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία μας είναι οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων. Η κυριότερη χρήση τους είναι σε κτίρια parking αυτοκινήτων αλλά και σε πολυκατοικίες για όποιους θέλουν να κάνουν σωστή δουλεία αλλά κα οπουδήποτε αλλού.

Κατασκευάζονται με τις ίδιες διατάξεις ασφαλείας που ισχύουν και για τους ανελκυστήρες προσώπων και ελέγχονται από φορέα πιστοποίησης ποιότητας και καταχωρούνται στην μερίδα του συντηρητή κανονικά όπως και οι ανελκυστήρες ατόμων. Είναι βαριά μηχανήματα αξιόπιστα στην λειτουργία τους και αθάνατα στον χρόνο.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα