Οικιακοί Ανελκυστήρες

Μια άλλη κατηγορία ανελκυστήρων είναι οι οικιακοί ανελκυστήρες, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί για ήδη υπάρχοντα κτήρια στα οποία δεν έχει προβλεφθεί φρεάτιο ανελκυστήρα και χώρος μηχανοστασίου. Είναι κατασκευασμένοι για να εξυπηρετούν από 2 έως 6 άτομα ή έως 450 kgr. ωφέλιμο φορτίο και να διανύουν μια διαδρομή έως και 15 μέτρα, δηλαδή 6 στάσεις.

Η ταχύτητα του είναι έως και 0,52m/sec και θέλουν πολύ μικρό βάθος πυθμένα και πολύ μικρό ύψος τελευταίου ορόφου, πράγμα που τους καθιστά πολύ ευέλικτους στο χώρο που χρειάζεται για την τοποθέτηση τους. Τα κτήρια για τα οποία προορίζονται οι ανελκυστήρες αυτοί είναι συνήθως μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες μέτριου ύψους. Οι ανελκυστήρες αυτοί παρέχονται με ήδη προκατασκευασμένο φρεάτιο και μηχανοστάσιο (ή και χωρίς αυτά). Έτσι ώστε να είναι τρομερά εύκολη, απλή και γρήγορη η εγκατάσταση τους στο χώρο του κτιρίου. Το φρεάτιο μπορεί να επενδυθεί με τζάμι, ανοξείδωτη λαμαρίνα ή πλαστικοποιημένη λαμαρίνα. Σε περίπτωση που λόγω ιδιαίτερης μορφής χώρου δεν μπορεί να τοποθετηθεί προκατασκευασμένο φρεάτιο η εταιρία μας αναλαμβάνει την επί τόπου κατασκευή μεταλλικού φρεατίου από κυλοδοκούς κατάλληλης διαστάσεως τοποθετώντας τους με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να εξοικονομούμε τον μεγαλύτερο δυνατό χώρο αλλά και την μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους. Οι μηχανικοί και το προσωπικό της εταιρίας μας έχει μεγάλη πείρα στην μελέτη εφαρμογή και εγκατάσταση ιδιαίτερων φρεατίων και ανελκυστήρων όπου το τελικό προϊόν είναι πραγματικά άξιο λόγου και διαφήμισης μας.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες
Πρόσφατα